משלוח חינם בהזמנה מעל 159 ₪ | לא אהבת? תחזירי. קראי עוד

תנאי שימוש ורכישה

שים לב – מסירת פרטייך להנהלת האתר מעידה על הסכמתך לשימוש בפרטים אלה לצורך משלוח מסרים שיווקיים ואחרים, כמפורט בהרחבה בתנאים אלה ובמדיניות הפרטיות של האתר.

הקדמה

ברוכים הבאים לאתר המידע והסחר האלקטרוני של Seacret ("האתר"). האתר פועל בכתובת האינטרנט www.seacretspa.com ועשוי לפעול גם בכתובות נוספות או באמצעות דרכי גישה מקוונות אחרות, לפי שיקול דעת הנהלת האתר (כהגדרתה להלן). 

תנאים אלה מפרטים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר ובעת הזמנת כל מוצר או שירות שהנהלת האתר מציעה באמצעות האתר (יחדיו: "המוצרים"). אנא קרא את תנאי השימוש והרכישה בקפידה, מפני שהם הסכם מחייב בינך לבין הנהלת האתר. 

השימוש באתר, לרבות הזמנת מוצרים באמצעותו, רישום לעלון המידע שלנו, או ביצוע כל פעולה אחרת שהוא מאפשר, מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המתפרסמים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות והוראות נוספות של הנהלת האתר שייתכן ויופיעו במהלך השימוש בו (יחדיו: "המסמכים המחייבים").

המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לכל המינים. כמפורט להלן, רכישת מוצרים באמצעות האתר מותרת למשתמשים בגירים, בני 18 ומעלה בלבד.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון חכם, מחשבי לוח וכיו"ב). השימוש באתר מחייב חיבור של מכשיר הקצה שלך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך.

מי אנחנו?

את האתר מנהלת ומפעילה סיקרט ספא בע"מ (חברה פרטית שמספרה: 514367473) מרחוב ארלוזורוב 128, תל אביב-יפו 6209719 ("הנהלת האתר").

האתר מציג ומציע למכירה מגוון מהמוצרים שמשווקת הנהלת האתר, לרבות מוצרים לטיפוח הפנים, הגוף והשיער, וכן מוצרים נלווים נוספים, כפי שהנהלת האתר תציע באמצעות האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה. האתר כולל בנוסף גם מידע עיוני ומקצועי על מוצרי הנהלת האתר, לרבות מגזין מקוון, מרכיבי המוצרים וכיו"ב. האתר כולל גם מידע תמציתי עלינו, לרבות כתובתנו, דרכי יצירת קשר, ועוד. הזמנות לרכישת מוצרים שתבצע באתר ("השירות") ייעשו לפי תנאים אלה.

האתר מציג פירוט על כל מוצר ותכונותיו וכן מאפשר לך לערוך חיפוש בין מגוון המוצרים, כך שתוכל למצוא את המוצר הרלוונטי והמתאים לך ביותר. הנהלת האתר עשויה ורשאית להציע למכירה באמצעות האתר גם מוצרים של צדדים שלישיים. אם מצאת כי הפירוט באתר אינו מספק לדעתך, אם אתה סבור כי הוא מטעה, או במידה שיש לך שאלה ביחס לאילו מהמוצרים – אל תהסס לפנות אלינו בהתאם לפרטים המפורטים להלן.

בכל שאלה הנוגעת לאתר, המוצרים, הזמנות, תלונות, מחמאות ובירורים, תוכל לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר באתר, או באמצעות כתובת הדוא"ל support.israel@seacretspa.com, או בטלפון 050-5551997, ואנו נעשה את מירב המאמצים כדי לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

דיוור ישיר ומשלוח מידע ותוכן פרסומי 

לאחר שמסרת את פרטיך באתר (באמצעות מנגנוני וטפסי יצירת הקשר, בעת הרישום לעלון המידע שלנו, בעת רישום למועדון הלקוחות שלנו, או בעת רכישת מוצרים) הנהלת האתר תהא רשאית לשלוח אליך הודעות תפעוליות ושיווקיות וכן פניות בדיוור ישיר, וזאת בדוא"ל, במסרונים, בדפוס, או בכל דרך אחרת להפצת מסרים. הודעות אלה עשויות לכלול עדכוני תוכן, עלוני מידע, סקרים, מידע על שירותים ומוצרים (של הנהלת האתר או אחרים), מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, בין היתר כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982.

בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע להנהלת האתר על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אלייך הנהלת האתר וכן תמיד תוכל לשלוח את הודעת הסירב גם במכתב לכתובת הנהלת האתר (המפורטת בתנאים). תשומת ליבך כי גם במידה ותסרב לקבל דברי פרסומת, הנהלת האתר תוכל להמשיך ולפנות אליך בהודעות בעלות אופי תפעולי הנוגעות לפעילותך מול הנהלת האתר.

למי נספק את המוצרים?

התקשרות בעסקה כלשהי באמצעות האתר מותרת לבגירים בני 18 ומעלה בלבד, או לכל תאגיד רשום או אישיות משפטית חוקית אחרת. באישורך את תנאים אלה אתה מצהיר כי הנך בן 18 ומעלה. במידה ואינך בן 18 ומעלה, אתה מתבקש להימנע מהשימוש באתר ולא לבצע כל הזמנה באמצעותו. ככל ויתברר להנהלת האתר כי קטין ביצע הזמנה באמצעות האתר, תהיה רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה ולא תהיה לך כל טענה או תביעה כלפיה בגין כך. 

אנו נספק לך את המוצרים שהזמנת באמצעות האתר לאחר שהשלמת את תהליך הרכישה במלואו, ככל שהמוצר שהזמנת מצוי במלאי או זמין למכירה, במידה ובבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייב ולסלוק בישראל, ולאחר שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה את הכרטיס אישרה את עסקת הרכישה שביצעת. ניתן להשלים את עסקת הרכישה גם בכל דרך אחרת לפי שיקול דעת הנהלת האתר.

הנהלת האתר רשאית שלא לאפשר ללקוח כזה או אחר לרכוש מוצרים באתר, גם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות, במקרים המפורטים להלן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנהלת האתר רשאית לבטל את זכאותך לבצע עסקאות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים ולפי שיקול דעתה המלא -

 • אם בעת ההרשמה לאתר, או בכל חלק מתהליך הרכישה, מסרת פרטים כוזבים או שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים, או עלולים לפגוע באתר, או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר;
 • אם השתמשת בשירותי האתר לבצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את אילו מהוראות המסמכים המחייבים;
 • אם אתה חייב כספים להנהלת האתר או לחברות הקשורות בה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלומו;
 • אם כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את החיוב, לא נהיה חייבים לספק לך את המוצרים שהזמנת. במקרה זה ניצור איתך קשר ונימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. אם חויבת בטעות, אתה מתבקש להודיע לנו ואנו נדאג לזיכוי מתאים, בהתאם לנסיבות ולהוראות הדין.

לאילו אזורים ניתן להזמין?

האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים עמה אנו עובדים, לפי המקרה ("אזורי החלוקה"). אנו רשאים, אך לא חייבים, לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא נהיה חייבים לספקה. ככל ומשלוח לכתובת המבוקשת כרוך בעלות נוספת מסיבה כלשהי, הדבר יצוין במפורש באתר.

הזמנת מוצרים באמצעות האתר

לאחר שהוספת מוצרים לסל הקניות, עליך להזין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים האישיים שתבקש ממך הנהלת האתר. פרטים אלה עשויים לכלול את שמך המלא, שיטת המשלוח (או בחירה איסוף עצמי), כתובת מדויקת למשלוח, כתובת דוא"ל פעילה, טלפון, פרטי אמצעי תשלום וכל פרט נוסף שאנו עשויים לדרוש במהלך ההזמנה, כגון מידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לבצע במידה והנמען אינו בבית, או אפשרות להזנת קוד הטבה / הנחה, ככל ויש בידך קוד כאמור. לפי שיקול דעתנו, אנו עשויים לדרוש ממך מסירת פרטים כאמור הן ביחס למבצע הרכישה והן ביחס לפרטי האדם / הגוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת.

שדות המידע שחובה להשלים יסומנו במפורש. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, על-מנת למנוע ככל האפשר תקלה במשלוח המוצרים או באפשרות ליצירת קשר איתך או עם הנמען. אתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מוצרים

הנהלת האתר רשאית לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים באתר. העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה גם בעתיד. הנהלת האתר אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימלי של מוצרים כלשהם. אם אזל אחד מהמוצרים שהזמנת מהמלאי, הנהלת האתר מתחייבת להודיעך על כך באמצעות האתר, הטלפון או כתובת הדוא"ל שמסרת ושומרת לעצמה את הזכות להציע לך מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה. אם תקבל את הצעתנו, הזמנתך תעודכן מחדש. אם תסרב לקבל מוצר חלופי, הנהלת האתר תבטל את הזמנתך ותזכה את אמצעי התשלום שלך. במידת האפשר, תוכל להמתין לחזרת המוצר המוזמן למלאי ונהיה רשאים לעדכן אותך בדבר.

סל הקניות

מוצרים שאתה מעונין להזמין יישמרו ב"סל הקניות" עד להשלמת תהליך ההזמנה. הנהלת האתר רשאית להגדיר סכום מינימום לרכישת מוצרים באמצעות האתר וכן לקבוע מכסות מקסימליות לרכישת מוצרים, בכלל או מסוג מסוים.

הזמנה משובשת

כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, הזמנתך צריכה להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר איתך ולמשלוח המוצרים. הנהלת האתר לא תספק את המוצרים שהזמנת אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה, או אם נקלטה באופן משובש וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי הנהלת האתר. 

אם לא תקבל פניה מהנהלת האתר תוך זמן סביר ממועד ביצוע ההזמנה, באמצעות הטלפון או בדוא"ל, יש להניח כי חלה תקלה בהזמנה. במקרה זה מומלץ שתפנה אל הנהלת האתר. אנו נשתדל לברר ככל הניתן את מקור התקלה ולסייע לך בביצוע ההזמנה, או ביטולה ככל ותבקש זאת.

פרטים אישיים

אם בעת שאתה מבצע הזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו לנמען. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הנהלת האתר תשתמש בפרטיך בהתאם לתנאים אלה ולמדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה והמסמכים המחייבים. אינך חייב לפי חוק למסור לנו פרטים אישיים אלה והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך, אולם לא נוכל לטפל בהזמנתך בלעדיהם. פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים בידי הנהלת האתר והיא נעזרת לצורך כך בספקי תשלום וסליקה ובהתאם לכל התקנים הנדרשים.

טופס יצירת קשר מקוון

הנהלת האתר מאפשרת לך לפנות אליה גם באמצעות טופס מקוון ליצירת קשר שבאתר או באמצעות כתובת הדוא"ל: support.israel@seacretspa.com . בעת השלמת הטופס המקוון אתה עשוי להתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם מלא, טלפון, כתובת דוא"ל ופרטים נוספים (כגון מהות פנייתך). עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים במקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. 

עלייך להימנע לשלוח להנהלת האתר פניות הכוללות תוכן שהוא בלתי חוקי, בעל אופי מיני בוטה, טורדני, מעליב, עוין, מזיק, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, מעודד ביצוע עבירה פלילית, עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות או מהווה הפרה אחרת של הדין. הנהלת האתר שומרת על זכותה להתעלם מפניות פוגעניות.

מועדי אספקה

הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה כדי לספק את המוצרים שהזמנת במהירות המרבית, בהתאם למועד שיימסר לך בעת ההזמנה, באמצעות שירות או חברת משלוחים מטעם הנהלת האתר, בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים, אזורי החלוקה ובהתאם לדין. במידה ואין ביכולת חברת או שירות המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המיועדת מכל סיבה שהיא, אנו נודיע לך על כך ונפעל למציאת פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, הפגנות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדוא"ל, או מסיבות של כוח עליון.

מחירים

כל המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח (אלו יצוינו במפורש בעת ביצוע ההזמנה וקודם להשלמתה, בהתאם לאזור החלוקה הרלבנטי).

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי אמצעי תשלום). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב לפי המחירים המעודכנים.

לתשומת לב: למרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נפנה אליך לאחר שביצעת את הזמנתך, נודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרוכשו במחיר הנכון. אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון - לא נהיה חייבים לספקו לך ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלשהן כלפי הנהלת האתר.

הנהלת האתר אינה מתחייבת שמחירי המוצרים באתר יהיו בהכרח הזולים ביותר, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר.

תשלום ותנאי תשלום

התשלום עבור המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף. עליך למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ואת תוקפו וכל פרט נוסף הדרוש לנו לצורך השלמת הליך ההזמנה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום שהנהלת האתר תכבד.

לאחר שהזנת את פרטי אמצעי התשלום וסיום הליך ההזמנה, יישלח אליך אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי הזמנתך ו/או חשבונית ו/או קבלה. לתשומת ליבך: אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהזמנת והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר. אתה מאשר בזאת להנהלת האתר לשלוח אלייך את אישור ההזמנה / חשבונית / קבלה באמצעות פרטי הקשר שמסרת לנו, לרבות באמצעות מסרונים או הודעות דוא"ל.

אם יתברר שאמצעי התשלום שמסרת אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי אינה מכבדת את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, הנהלת האתר תיצור איתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.
התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. אתה נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש. אם השימוש באמצעי התשלום אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, או שירות התשלומים הרלבנטי, תימסר לך הודעה מתאימה על-כך וחשבונך יחויב בעלות השירות. מועדי המשלוח יחושבו החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי. 

מבצעים, הטבות והנחות

הנהלת האתר רשאית להציע באתר, או בכל אמצעי פרסום אחר, מבצעים, הטבות והנחות מסוגים שונים. בכפוף להוראות כל דין שעניינו במבצעים ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, או לשנותן. 

דמי משלוח

בנוסף למחיר המוצרים שהזמנת, עליך לשלם להנהלת האתר דמי משלוח (ככל ויהיו). סכום דמי המשלוח יפורט במהלך תהליך ההזמנה בהתאם לסכום הזמנתך, כתובת המשלוח ופרמטרים נוספים. התעריפים המלאים של דמי המשלוח מחושבים באתר, בהתאם לאזורי החלוקה. ככל ומשלוח לכתובת המבוקשת כרוך בעלות נוספת, הדבר יצוין במפורש באתר. לחילופין, אנו עשויים לאפשר לך לאסוף את המוצרים שהזמנת באיסוף עצמי, במהלך שעות הפעילות. 

הנהלת האתר רשאית לשנות את דמי המשלוח מעת לעת. התשלום התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה על-ידי מסירת פרטי אמצעי התשלום.

ביטול והחזרת מוצרים / שירותים

הנהלת האתר פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בכל הנוגע לביטולה של עסקת מכר מרחוק, החזרת מוצרים וביטול שירותים שהוזמנו. תוכל לבטל את העסקה וכן להחזיר מוצרים שהזמנת. לא תתאפשר החזרה של מוצרים פסידים או כל מוצר אחר שהדין לא מקנה לך זכות לבטל את רכישתו.

בכפוף למפורט לעיל ולהלן, אתה רשאי להחזיר כל מוצר שרכשת מהאתר (כאמור, למעט מוצרים פסידים), באמצעות פנייה בהודעת ביטול להנהלת האתר, עד 14 יום מיום שקיבלת מהנהלת האתר את המסמך הכולל את פרטי העסקה (אישור ההזמנה), או מיום שקיבלת את המוצר, לפי המאוחר מביניהם, ולקבל זיכוי כספי כמפורט להלן ולפי דין.

בכל הנוגע לביטול שירותים שהוזמנו, ככל שיהיו, תוכל לבטל את השירות שהוזמן בתוך 14 ימים מיום ההזמנה או מיום קבלת המסמך הכולל את פרטי העסקה (אישור ההזמנה), לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

במקרה שקיבלת את המוצר שהזמנת, עליך להחזיר את המוצר להנהלת האתר בכתובת הנהלת האתר לעיל, על חשבונך, או לחילופין, לבקש מהנהלת האתר שישלחו שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבונך (הנהלת האתר רשאית לסרב לבקשה זו). 

אם ביטול ההזמנה אינו בעקבות פגם במוצר/שירות, או בעקבות אי התאמה בין המוצר/שירות לבין הפרטים שהנהלת האתר מסרה לך לגביו, או בעקבות אי-אספקת המוצר/השירות במועד שנקבע לכך בינך ובין הנהלת האתר, או בשל כל הפרה אחרת של המסמכים המחייבים בידי הנהלת האתר – תחזיר לך הנהלת האתר, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב. במקרה כזה רשאית הנהלת האתר לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר, או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. יובהר כי גם אם ביצעת ביטול עסקה לפני שהמוצר התקבל בפועל, תהיה רשאית הנהלת האתר לחייב אותך בתשלום דמי ביטול כאמור.

אם ביטול ההזמנה הוא בעקבות פגם במוצר, או אי-התאמה בין המוצר לבין הפרטים שהנהלת האתר מסרה לך לגביו, או עקב אי-אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך בינך ובין הנהלת האתר, או בשל כל הפרה אחרת של המסמכים המחייבים בידי הנהלת האתר - תחזיר לך הנהלת האתר, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב. בביטול עסקה מהסיבות הללו לא תחייב אותך הנהלת האתר בדמי ביטול ואינך נדרש להחזיר להנהלת האתר את המוצר (ככל שקיבלת אותו), אלא עלייך להעמיד את המוצר לרשות הנהלת האתר במקום שבו מסרנו לך אותו ולהודיע לנו על כך.

בנוסף לכל האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו - במידה ואתה אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, אתה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר, או מיום שקיבלת מהנהלת האתר את המסמך הכולל את פרטי העסקה (אישור ההזמנה), לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בינך לבין הנהלת האתר, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה הנהלת האתר רשאית לדרוש ממך להציג (או לשלוח העתק) תעודה המוכיחה כי אתה אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כאמור.

אין בהוראות פרק זה בתנאים כדי לגרוע מכל זכות ביטול או זכות אחרת העומדת לצרכנים בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן או הוראות כל דין. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית. 

כיצד תוכל לבטל את העסקה – באפשרותך למסור להנהלת האתר הודעת ביטול בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן –

 • בעל-פה (בטלפון 050-5551997) או במקום עסקה של הנהלת האתר (רחוב ארלוזורוב 128, תל אביב-יפו 6209719, בשעות הפעילות המפורטות באתר);
 • בדואר רשום (רחוב ארלוזורוב 128, תל אביב-יפו 6209719);
 • בדואר אלקטרוני (support.israel@seacretspa.com);

תמונות להמחשה בלבד

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על הנהלת האתר, או מי מטעמה, אחריות כלשהי.

אחריות למוצרים

הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה כדי לספק לך מוצרים איכותיים ובמועד. אם אתה סבור כי המוצרים שרכשת באמצעות האתר, או השירותים שקיבלת באמצעות האתר לוקים בדבר כלשהו, אנא פנה אלינו בכל אחת מהדרכים המפורטות בתנאים אלה והנהלת האתר תטפל בפנייתך מוקדם ככל שניתן.

האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצרכיך חלה עליך

הנהלת האתר תצא ידי חובתה כלפיך עם מסירת המוצרים שהזמנת לכתובת המשלוח שמסרת בעת ביצוע ההזמנה. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, במקרה שרכשת מוצרים פגומים, זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, כפי שפורט בתנאים אלה.

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים, אלא אם כן אירעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצידה של הנהלת האתר. במקרה זה תהיה אחריות הנהלת האתר מוגבלת לסכום השווה למחיר הזמנתך.

השימוש באתר

אתה רשאי להשתמש באתר בהתאם לתנאים הבאים. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של הנהלת האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת מכך חלה עליך בלבד -

 • הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד;
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
 • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק;

אחריות לשימוש באתר

השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה. האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

הנהלת האתר עושה מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

קישורים ומידע מסחרי פרסומי באתר

במסגרת הביקור באתר יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מהנהלת האתר ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה הוא בצדדים שלישיים, הנהלת האתר אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכל לבוא להנהלת האתר בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

ככל שיש באתר קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי הנהלת האתר, לא תישא הנהלת האתר באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האתר.

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין והמסמכים המחייבים, אתה מתחייב לשפות ולפצות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את תנאים אלה, או אילו מהמסמכים המחייבים, או תפעל בקשר עם האתר בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו להנהלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

ערוצי מדיה חברתית

הנהלת האתר מעמידה לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים וכן אנו מפנים את משתמשי האתר לערוצי מדיה חברתית שונים של Seacret, כגון העמודים שמפעילה הנהלת האתר ב- Facebook, YouTube, Twitter/X, Instagram ועוד. השימוש בשירותים המקוונים הללו נעשה על אחריותך בלבד ומטבעו הוא כפוף להסכמים המשפטיים (כגון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) המסדירים את פעילותן של כל אחת מהפלטפורמות הללו (שאינן מטעמה של הנהלת האתר או בשליטתה).

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של הנהלת האתר בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על שם המותג "Seacret" וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, סימני המסחר המופיעים באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בו ("לוגו"), עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, עיצובם של המוצרים וכיו"ב, וכל תוכן אחר הכלול באתר, לרבות קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהנהלת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים ובעיצובם והשירותים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

פרטיות

הנהלת האתר מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתתעדכן במסמך המדיניות מעת לעת.

שינויים באתר והפסקת השירות

הנהלת האתר יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר זכאית בכלל זה לאגד את האתר כחברה נפרדת או להעביר את הבעלות באתר לצד שלישי, ובלבד שזכויותיך לפי הסכם זה לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

שינויים במסמכים המחייבים

הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאים אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים (ובפרט מדיניות הפרטיות). במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלה או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בממשק האתר, ואנו רשאים גם לשגר אלייך הודעה על כך. הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים בשירות יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום המסמכים המחייבים המעודכנים מעיד על הסכמתך להם ואנו עשויים לדרוש ממך לאשרם מחדש לאחר שינויים. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במסמכים המחייבים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באתר, על הזמנתך ועל תנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה או ביחס לכל הזמנה שביצעת באתר, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל.

עודכן לאחרונה: פברואר 2024

WhatsApp Chat WhatsApp Chat